מתורגמן לשפה הסינית

אנו שמחים להציע לכם את שירותי התרגום לסינית של סינולוג – שירותי תרגום שאינם שגרתיים. להיות מתורגמן לסינית זו מיומנות מיוחדת, כי תרגום סינית הוא לפני הכול שילוב של שפה ותרבות. בכל שיחה, בכל מסמך כתוב, בכל תנועת גוף – חובה לקשר בין השפה והתרבות. רק כך ניתן להגיע לתרגום מדויק בין השפה הסינית לכל שפה אחרת.

תרגום סינית כפי שאנו רואים אותו בסינולוג, הוא אומנות המקשרת בין שני עמים בעלי שפה ותרבות שונות. הבנת הבדלי השפה והתרבות בין סינים לישראלים חיונית כדי לתרגם סינית לעברית ולהיפך – מילולית או בכתב.

אנו מבצעים תרגום סינית בהתייחס לתרבות הסינית המוכרת לנו, אשר בה הדגש אינו רק על "מה נאמר או כתוב" אלא גם על "איך נאמר או כתוב" – זו מהות תרגום סינית לשיטתנו ולתפיסתנו.