שיטת התרגום – מקצועיות במלוא הבקרה

בסינולוג תרגום טקסטים הינו תורה בפני עצמה, בעלת כללים מדויקים ומוקפדים. על מנת למנוע כל טעות, אנו מקיימים תהליך של בקרה כפולה, כאשר צמד מתורגמנים עורך את התרגום, ואיש בקרה בודק ומאשר אותו. המתורגמנים בצוות מיומנים כל אחד בתחומו, לדוגמה: משפט, כימיה, אלקטרוניקה, ספרות וכו'.
תרגום לסינית מתבצע בסינולוג בשיטה ייחודית שפיתחנו, בהתאם לשלבים הבאים:

  • הגדרת סוג הטקסט לתרגום, ועולם המונחים שלו.
    "חימום" הכולל: למידת חומר התרגום, חזרה על מילים מקצועיות, למידת הרקע על התחום ע"י קריאת חומרי עזר, המסייעים להבנה מעמיקה של התוכן. רק בתום עבודת ההכנה, אנו מתחילים לתרגם את הטקסט ברציפות עד לסיומו תוך עמידה בלוח הזמנים שנקבע.
  • תרגום הטקסט תוך בדיקה חוזרת על כל מקטע (את המקטעים אנו מגדירים מראש).
  • בדיקה של המתורגמן את כל הטקסט כמכלול אחד בעל רצף והיגיון.
  • בקרה של מפקח על התרגום, המוודא שהטקסט כתוב עפ"י כללי הדקדוק הסיני, בלשון תקינה, ושהמסר הנדרש אכן עובר דרכו לקהל היעד הסיני.
  • במידה והתרגום הינו מסינית לעברית/אנגלית, הטקסט מועבר ללקוח לבדיקת רצף והבנת התרגום. הלקוח עצמו יגדיר את סיום העבודה, ברגע שיביע שביעות רצונו המלאה מהתרגום.
  • ביכולתנו לתת מענה גם במקרים של לו"ז בהול ו/או טקסט ארוך או מורכב במיוחד, המצריך שעות עבודה רבות. כיוון שאנו עובדים כצוות, יש באפשרותנו לבצע עבודה איכותית בזמן הקצר ביותר.