תרגומים לסינית בתחומים שונים מצריך הכנה ותלבושת שונה

סינולוג מעבר לתרגומים של משלחות סיניות בתחומים שונים, יודעים גם ללבוש חליפה לתרגום אחד ובגדי עבודה מדי ב' לתרגום אחר. שמגיעה משלחת מן הממשלה הסינית, המתורגמן יגיע בלבוש לפחות כמו שמגיעים חברי המשלחת, אך כאשר נשלח סינולוג לתרגם בקורס בטיחות בגובה של פועלים סינים או כל הדרכה אחרת באתרי בניין ידע המתורגמן להגיע מצוייד עם לבוש מתאים לתרגום בשטח.

אנו יודעים להתאים את עצמנו לאופי התרגום, הכלל הוא תמיד הכנה שכוללת למידה של החומר שאותו יש לתרגם, לקרוא מעבר לכך, להכין דף מושגים מיוחדים ומקצועיים, כמו לתרגם מצגת מקצועי תוך כדי הצגתה למשתתפים הסינים כזה או אחר, ולהגיע עירניים לתת מענה לכל תרחיש במהלך התרגום כדי לתת ללקוח את המוצר הטוב ביותר ולעמוד ביעדים של הצלחת התרגום אותם אנו נוהגים להגדיר יחד עם הלקוח בקבלת העבודה.