השתלבותנו בסיורים עסקיים לקידום עסקים עם סין

סיורים עסקיים מטעם מפעלים, חברות או אנשי עסקים מסין, כוללים בדרך כלל סיור בחברה הישראלית עימה הם מתקשרים עסקית. סיורים עסקיים כאלה כוללים הגעה וסיור של נציגי מפעלים בסין ונציגי חברות, באתרים רלוונטיים לקשר העסקי העתידי. סיורים עסקיים תורמים להבנת הנושא שעל סדר היום, ויוצרים חיבור בין החברה ואנשי העסקים הסינים, לבין החברה הישראלית הרוקמת עסקים עם סין.

לדוגמה, ישנם אנשי עסקים או בעלי מפעלים בסין המתעסקים בתחום החקלאות, שמגיעים לישראל על מנת להתרשם מפיתוחים וחידושים ישראליים. במסגרת סיורים עסקיים הם משלבים ביקור בתערוכות ציוד ומוצרי חקלאות. תפקידנו הוא להתלוות למשלחת הסינית ולנציגים הישראליים במעבר ממפעל למפעל, מתערוכה לתערוכה, ו… ממסעדה למסעדה.