ליווי עסקי של משלחות סיניות

ליווי משלחות ואנשי עסקים מסין – זהו תחום הדורש התמחות וניסיון בהיכרות עם השפה והתרבות הסינית. שימוש במתורגמן לסינית, המכיר את ההתנהלות והצרכים הסיניים מצד אחד, ולומד את צרכי המארח הישראלי מצד שני – זו הדרך הנכונה והאפקטיבית להיקשר בקשר עסקי עם אנשי ממשל סיני, חברות ואנשי עסקים סינים. ליווי ע"י צוות סינולוג יממש את מטרות הזמנת המשלחת הסינית, יקדם עסקים עם סין ויהפוך סיורים עסקיים לאפקטיביים ביותר. הצוות שלנו דואג לנוחות מרבית של המשלחות הסיניות בארץ ולהשגת כל התנאים האפשריים להצלחתן. תקדם לכך הבנה מלאה של הצוות באשר למה היא "הצלחת המשלחת", ופעילות משותפת עם הלקוח להגיע לתוצאה הרצויה.

מתרגמים עבורכם!
ליווי משלחות מסין/סיניות- ליווי משלחות סיניות ייחודי בניו-אנסים, יש להבין על מה יש לתת את הדגש יותר ועל מה פחות כדי לממש את מטרת המשלחת במלואה. צוות סינולוג ילמד את אופי המשלחת שעתידה להגיע לארצנו, יציע מסלול למשלחת, את מי עליהם לפגוש מעבר למארגני המשלחת, תוכן המשלחת והחומרים בכדי שהמסר יעובר למשלחת הסינית הן במילים והן במעשים. אלו מסוג הדברים שהתרבות הסינית תכבד ותוקיר והתוצאה היא הצלחת המשלחת. הגדרת מטרות המשלחת תוגדר מראש על-ידי המארגנים וצוות סינולוג ידאג בכל אמצעי,ניסיון והבנה עמוקה של תרבות סין כדי לממש את המטרות המשלחת.